Module Leerlingvolgsysteem en kleutervolgsysteem

Met de module Leerling- en kleutervolgsysteem vorm je een nauwkeurig beeld van de leervorderingen en leeropbrengst van leerlingen over een langere periode.

Leerlingvolgsysteem (LVS)

Het Leerlingvolgsysteem in Schoolonline biedt je een nauwkeurig beeld over de leervorderingen van individuele leerlingen over een langere periode. Leerlingen die minder goed vorderen, spoor je tijdig op. Het LVS kan volledig op maat van de school worden ingesteld. Ook resultaten van signaleringstoetsen kunnen eenvoudig worden geïmporteerd.

"Ik zag onze zorgcoördinator vroeger met 200 dossiers. Niet in een boekentas maar in een valies. Nu is dat verleden tijd. Ze neemt haar laptop mee en alle dossiers staan digitaal op Schoolonline."

Geert Kenens, ICT-coördinator De Link

Kleutervolgsysteem (KVS)

Via het geïntegreerde kleutervolgsysteem volg je elk kind stap voor stap. Je bepaalt zelf de ervarings- en ontwikkelingscriteria. Ook klasscreenings voer je makkelijk uit. Via kleurcodes garandeert Schoolonline een vlotte follow-up.

Dossiers op jouw maat

Directie, zorgcoördinatoren en leerkrachten kunnen, elk volgens de hun toegewezen rechten, leerlingendossiers raadplegen en aanvullen. Bovendien krijg je in Schoolonline enkel toegang tot de gegevens van jouw leerlingen. Om het even welke informatie over eender welke leerling of kleuter opzoeken, lukt dus niet. De privacy van de kinderen staat voorop.

Bepaal zelf je dossiers

Iedere school bepaalt zelf hoeveel en welke dossiers er worden aangemaakt. Standaarddossier, klasdossier, MDO-dossier, medisch dossier … Schoolonline waarborgt via beveiligingsgroepen telkens het vertrouwelijk karakter van elk dossier. Je kiest zelf welke gegevens wel of niet zichtbaar zijn voor welke groep of individuen. Een GON-leerkracht begeleidt 2 leerlingen op de school? Verleen enkel toegang tot de gegevens van de 2 betrokken leerlingen.

Vlot opzoeken met de dossierfilter

Dankzij de dossierfilter wordt informatie opzoeken een fluitje van een cent. Vraag bijvoorbeeld een lijst van alle nieuwe dossierlijnen op. Of zoek onder een specifiek thema, bijvoorbeeld ‘pesten’. Je krijgt meteen een overzicht van alle hierover verschenen berichten.

Takenbeheer voor meer

Via het geïntegreerde takenbeheer beheer je jouw to-do-lijst en betrek je collega’s bij je handelingsgerichte aanpak. Schoolonline toont je op elk moment een duidelijk beeld van de status van elke taak. Taken voor de CLB-medewerker worden bovendien onmiddellijk doorgestuurd. Zo is het CLB op de hoogte, kunnen verantwoordelijken alles mee opvolgen en blijft alle informatie centraal bewaard.

Slim gezien: de klassenraadprojectie

De klassenraadprojectie van Schoolonline bundelt alle dossiergegevens over leerlingen en kinderen op één scherm. Evolutiegrafieken bieden je snel een beeld van de vorderingen van elk kind. Ook gegevens uit andere Schoolonline modules (remediëringen, afwezigheden, oudercontacten, …) kunnen op dit scherm worden getoond. Erg handig bij de voorbereiding van klassenraden of MDO-gesprekken.