Module Leerlingenadministratie

Met Schoolonline beheer je alle leerlingenadministratie veel makkelijker, inclusief leerlingenrekeningen en zendingen naar het Departement Onderwijs

Eenvoudige Edison/Discimus-zendingen

In deze module genereer je heel eenvoudig de Edison/Discimus-zendingen voor het Departement Onderwijs. In- en uitschrijvingen, GOK, GON, onderwijs aan huis, eerste drie schooldagen, problematische afwezigheden, tucht en aanwezigheden: het kan allemaal met onze leerlingenadministratie. Officiële formulieren en documenten vult Schoolonline automatisch in, waarna ze meteen geprint kunnen worden.

"Ik doe leerlingenadministratie, maar mijn bureau is ook de prefectuur. Is er een gestrafte leerling, dan kijk ik ook in het leerlingvolgsysteem. Maar tegelijk werk ik ook in de leerlingenadministratie."

Annick De Winne, administratief medewerkster Sint-Jozefsinstituut Borsbeek

Strikte controles

Schoolonline garandeert je strikte controles en update steeds in functie van nieuwe regelgeving en omzendbrieven. Gegevens die niet aan de voorwaarden van het Departement Onderwijs voldoen? Schoolonline stuurt ze gewoon niet door en raadt je aan de gegevens aan te passen.

Gepersonaliseerde documenten

Met deze module kan je ook gepersonaliseerde brieven en documenten aanmaken. De gegevens van kinderen en kleuters worden automatisch ingevuld in al je specifieke documenten, zoals brieven voor uitstappen of sportdagen.

Koppelen aan je boekhouding

Synchroniseer leerlingenrekeningen en –facturen automatisch met externe boekhoudpakketten als Exact software en Wis@acc. Er zijn geen extra kosten: Schoolonline is een open pakket dat je als school zoveel mogelijk keuzevrijheid biedt.

Uitbreiding: Leerlingenfacturatie

Met de uitbreidingsmodule Leerlingenfacturatie beheer je rekeningen en facturen van leerlingen. Schoolonline biedt handige tools voor het uitvoeren van domiciliëringen en het opvolgen van betalingen, het automatisch afpunten via CODA-bestanden, het opsplitsen en samenvoegen van facturen, bijvoorbeeld op basis van de gezinssituatie. Ook kan je aanmaningen beheren, of facturen en fiscale attesten printen en mailen.