Module Leerlingvolgsysteem en kleutervolgsysteem

Met Schoolonline beheer je leerlingendossiers in een veilige omgeving op maat van jouw school.

Beveiligde gegevens

Directie, coördinatoren, leerlingbegeleiders en leerkrachten kunnen op basis van de hun toegewezen rechten leerlingendossiers raadplegen en aanvullen. Zomaar gegevens over leerlingen opzoeken, is niet mogelijk. Schoolonline geeft je enkel toegang tot de gegevens van jouw leerlingen.

"Als onderdirecteur blijf ik voortdurend op de hoogte van wat er gebeurt, van wat leerlingen overkomen is overdag. Zelfs thuis kan ik dagelijks alle nieuwe dossierlijnen lezen."

Ines Dupont, adjunct-directeur Sint-Jozefsinstituut Borsbeek

Een volgsysteem op maat van de school

Als school bepaal je zelf hoeveel en welke dossiers worden aangemaakt: standaarddossier, klasdossier, GOK-, GON-, MDO-, meldings- of stagedossiers en dossiers voor klastitularissen en vakleerkrachten. Beveiligingsgroepen waarborgen het vertrouwelijke karakter van bepaalde dossiers. Je kiest zelf welke soort gegevens voor welke groep of individuen zichtbaar zijn. Een GON-leerkracht begeleidt 2 leerlingen op de school? Verleen enkel toegang tot de gegevens van de 2 betrokken leerlingen.

Snel opzoeken met dossierfilter

Dankzij de praktische dossierfilter vind je gericht informatie. Vraag bijvoorbeeld een lijst aan van alle nieuwe, ongelezen berichten. Of zoek onder een specifiek thema als ‘pesten’ alle hierover verschenen berichten op.

Overzicht van taken

Via het geïntegreerd takenbeheer beheer je je eigen to-do lijst en betrek je collega’s bij je handelingsgerichte aanpak. Schoolonline biedt je op elk moment een duidelijk beeld van de status van elke taak. Taken voor de CLB-medewerker worden onmiddellijk doorgestuurd. Zo zijn alle betrokkenen op de hoogte, kunnen betrokken verantwoordelijken alles opvolgen en blijft informatie centraal bewaard.

Praktische klassenraadprojectie

De klassenraadprojectie bundelt alle belangrijke dossiergegevens over leerlingen en kinderen op één scherm. Aan de hand van evolutiegrafieken krijg je bovendien in één oogopslag een beeld van de vorderingen van iedere leerling. Ook de gegevens uit andere modules kan je op dit scherm tonen. Bijzonder praktisch bij de voorbereiding van klassenraden.

Uitbreiding: BuSO Handelingsplannen

Handige module om prestaties van leerlingen in het Buitengewoon Secundair Onderwijs mee op te volgen. BuSO Handelingsplannen (HP), groepswerkplannen (GWP) met geconcretiseerde doelen en individuele handelingsplannen (IHP) met cyclische opvolging stel je snel op.

Uitbreiding: Sanctie- en stagebeheer

Met de uitbreidingsmodule sanctie- en stagebeheer kan je sancties toewijzen, beheren en opvolgen, maar evengoed leerlingenstages organiseren en monitoren.